Home

 

Rồng Vàng

 Giới thiệu
      Chương trình Rồng Vàng đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ năm 2000 và trở thành hoạt động sự kiện thường niên dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động tốt tại Việt Nam.
    Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là Chủ tịch Danh dự của chương trình.
    Trải qua hơn 10 năm, “Rồng Vàng” đã trở nên gắn bó trong cộng đồng các doanh nghiệp FIE tại Việt Nam, trở thành mục tiêu phấn đấu của các doanh nghiệp.

Mục đích

   Phát huy vai trò tuyên truyền nhằm biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt, những doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, kết quả tốt, đóng góp tích cực cho sự nghiệp kinh tế của đất nước.
   Nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập, tạo uy tín, niềm tin thương hiệu doanh nghiệp FIE và sức hấp dẫn đầu tư từ cơ hội kinh doanh ở Việt Nam, góp phần thu hút đầu tư và giao lưu kinh tế quốc tế.
    Tăng cường chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ giữa các Doanh nghiệp FIE, giao lưu văn hóa và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thông tin chi tiết được đăng tải tại Website: www.gda.com.vn

 


 

Power and Design by Sanginc