Home

 

Thương Hiệu Mạnh

     Với mục tiêu đẩy mạnh quảng bá Thương hiệu Doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ, nâng cao uy tín thương hiệu Doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) phối hợp cùng Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chương trình "Triển lãm Thương hiệu Việt trên Internet"  tại Website: www.thuonghieuviet.com.vn, và trên các ấn phẩm của Thời báo Kinh tế Việt Nam.
     Đặc  biệt, dựa trên cơ sở dữ liệu này, từ năm 2004, Ban Tổ chức tiến hành bình chọn "Thương hiệu Mạnh Việt Nam"  được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá, công nhận những nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích cộng đồng kinh doanh hướng đến mục tiêu để phấn đấu.


 

Power and Design by Sanginc