Home

 

The Guide Awards

    The Guide Awards là chương trình thường niên của ẩn phẩm The Guide (Thời báo Kinh tế Việt Nam), cho các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và địa phương tại Việt Nam có thành tích và đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch tại Việt Nam.
    Khởi xướng từ năm 1999, The Guide Award được bảo trợ của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Chủ tịch danh dự của giải thưởng là bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước (1999-2006) và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước (2007 – đến nay).
     The Guide Awards đã trở thành hoạt động uy tín được ghi nhận và đánh giá cao của khối các doanh nghiệp ngành du lịch và của các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông tin chi tiết được đăng tải tại Website: www.theguideawards.com.vn


 

Power and Design by Sanginc