Home

 

Miền Nam

Thời báo kinh tế Việt Nam
Tại TP.HCM: 1/1Hoàng Việt, Tân Bình
ĐT: (848) 38117400, Fax:(848) 38117413

Phụ trách Quảng cáo: Nguyễn Quốc Hưng
ĐTDĐ:090366 5580, Email: hungnq@tbkt.vn

Phụ trách phát hành: Hoàng Thị Oanh
ĐTDĐ: (848) 38117407, Email: hcm@tbkt.vn


 

Power and Design by Sanginc